Gedragsregels & Erecode

Erecode van de vechtsport:
Dit is een regel die voor zich spreekt bij NeRo’s gym maar wij benadrukken dit nogmaals in ons reglement:

“Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring. Dus NOOIT op straat. De technieken die je leert mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf en/of anderen. Je mag nooit de vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn belangrijker in de erecode dan welke vecht techniek, graduatie of titel dan ook”


Huis- en gedragsregels

Gedragsregels voor de leden/deelnemers
• Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is niet toegestaan. Dit geldt zowel voor de leden/deelnemers als ook voor de organisatie.
• Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en blessure te voorkomen. • Sieraden, piercings e.d die letselrisico opleveren voor de drager en/of anderen worden verwijderd dan wel afgeplakt.
• Er is altijd respect voor de trainingspartner (en zijn/haar niveau).
• We zijn altijd sportief ook al zijn anderen dat niet.
• Het gebruik van doping en andere stimulerende middelen is verboden. Drugsbezit en/of gebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod.
• Het is ten strengste verboden te roken binnen ons sportcomplex.
• Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. Deze gedragsregels gelden ook voor social media en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
• Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring en nooit op straat.
• Je beschikt over een goede persoonlijke hygiene zoals o.a schone korte nagels van handen en voeten.
• Indien je de les eerder moet verlaten, meld je dit bij de trainer.
• Als jij of een andere deelnemer zich onwel voelt, meld je dit direct.
• Na afloop van de training ruim je met elkaar de spullen op.

Gedragsregels voor de (assistent) TRAINERS
• Hebben respect voor leden, ouders/verzorgers en hun begeleiders.
• Brengen leden de passie over voor de sport.
• Zijn verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.
• Zorgen ervoor dat de Dojang na de training tijdig leeg is van gebruikte materialen.
• Zien de meerwaarde om vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van leden.
• Creëren tijdens de training een setting van veiligheid en vertrouwen.
• Houden het gebruik van doping en/of stimulerende middelen tegen en ontmoedigen jongeren om hieraan te beginnen.
• Behandelen en respecteren elk lid/deelnemer hetzelfde ongeacht geslacht, afkomst, religie of niveau.
• Hebben aandacht voor fair play.
• Hebben een voorbeeld functie voor alle leden/deelnemers.
• Zorgt ervoor dat de huis- en gedragsregels door de leden worden nageleefd.

Gedragsregels voor ouders/verzorgers en andere toeschouwers
Ouders/ verzorgers en andere toeschouwers
• Houden zich afzijdig van de begeleiding van de leden door de trainers.
• Zijn goede en positieve supporters.
• Geven het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
• Respecteren de gedragsregels en erecode van NeRo’s Gym.